Gala Finałowa Konkursu odbędzie się 21 czerwca 2023 r!

Do przyszłości

Droga do Przyszłości

Pobierz oświadczenia

Oświadczenia należy wysłać na adres mailowy kontakt@doprzyszlosci.com

  1. Aneks z dnia 31.01.2023 r. do regulaminu konkursu edukacyjnego „Droga do Przyszłości” Pobierz
  2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie „Droga do Przyszłości” Pobierz
  3. Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu Pobierz
  4. Oświadczenie Dyrektora szkoły na udział w konkursie Pobierz
  5. Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych Pobierz
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osób zgłaszających udział w Konkursie „Droga do Przyszłości” Pobierz
  7. Oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka biorącego udział w Konkursie „Droga do Przyszłości” Pobierz

Partnerzy konkursu

Promethean Polskie Towarzystwo Informatyczne WACOM

Patroni konkursu

Katedra mediów cyfrowych i struktur przestrzennych wydział sztuki UTH w Radomiu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Centrum Druku 3D Fundacja edTech Poland Przegląd Techniczny - Gazeta Inżynierska Emp@tyczna Klasa Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Patron medialny

Głos Nauczycielski

Patron merytoryczny

Organizator konkursu:

EI System

Ei System Sp. z o. o.
ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
NIP: 779-24-28-408

Biuro Obsługi Klienta
Telefon: (61) 817 50 50
E-mail: kontakt@doprzyszlosci.com

Banach 3D Nr1 w 3D